O společnosti Zaměření Realizace Kontakt

LOUČKA Pardubice s. r. o.

Stavební společnost LOUČKA Pardubice s.r.o. byla založena v roce 1991 s cílem vybudovat silnou střední stavební firmu s pružnou organizací práce a efektivním řízením. Důraz na kvalitu prováděných prací, přísné dodržování technologických procesů a postupů, dodržování podmínek uzavřených smluv o dílo, plnění dohodnutých termínů a odevzdání stavebních děl bez závad a reklamací jsou základním předpokladem splnění strategického cíle společnosti, kterým je neustálé upevňování pozice na trhu ve stavebnictví ve východočeském regionu.

kotva

Zaměření společnosti

Stavební společnost Loučka s.r.o. Pardubice svoji činnost zaměřila do dvou základních oblastí, kterými jsou opravy a rekonstrukce kulturních památkových objektů, a v neposlední řadě i realizace objektů, které se svým významem a architektonickým ztvárněním řadí mezi dominanty ve východočeském regionu. Z tohoto důvodu společnost má bohaté zkušenosti ve výstavbě a rekonstrukci objektů v historických jádrech měst, a upřednostňuje kvalitu prováděných prací před objemovou kvantitou.

Struktura pracovních sil

Z hlediska výběru zaměstnanců společnost klade důraz na důkladnou znalost používaných materiálů a dodržování osvědčených pracovních postupů, stejně tak jako na zavádění nových materiálů a technologií do stavební praxe. Z tohoto důvodu vedení společnost zaměstnává velkou skupinu osvědčených řemeslníků s dlouholetými zkušenostmi, kterou vhodným způsobem doplňuje o mladé pracovníky, a tím je zabezpečen stabilní rozvoj společnosti z hlediska profesní struktury a kvalifikace v jednotlivých oborech stavební činnosti.

Struktura strojního parku a stavebních mechanismů

Specializace prováděných prací společnost podřídila rovněž i svoji materiálně – technickou základnu a strojní vybavení: Společnost disponuje truhlářskou, zámečnickou, a klempířskou dílnou, včetně dílnou ÚT a vodoinstalace, které jsou kompletně vybaveny zařízením tak, že lze uspokojit veškeré požadavky kladené na kvalitu prováděných stavebních objektů včetně dodávek orientovaných pro památkové objekty. V oblasti restaurátorství, využití speciálních prací a materiálů společnost trvale spolupracuje s osvědčenými dodavateli, kteří jsou uznáváni u nás i v zahraničí.

Identifikace společnosti

L O U Č K A Pardubice s. r. o.
IČ 45537453
Legionářská 573
53351 Pardubice - Rosice